05/04/2020
 
 
 
  Benvinguda
 
  Benvinguda
 
  Comunitat monàstica
 
  Hostatgeria
 
  Orgue
 
  Vida espiritual
 
  Arrels
 
  Turisme
 
  Germandat
 
  Cosmos Poblet
 
  Botiga
 
  Agenda i actualitat
 
  Arxius i biblioteca
  Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià
  Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli a Catalunya
    · Contingut
    · Treballs publicats
    · Consulta
  Biblioteca
 
  Enllaços d'interès
 
Arxius i biblioteca  / Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli a Catalunya  / Contingut 
Contingut
 


Les tipologies documentals que presenten aquests fons d'arxius, són les típiques d'altres arxius patrimonials: títols de propietat, testaments, llibres de comptabilitat, censos dels pagaments dels parcers, censos patrimonials nobiliaris, privilegis atorgats o rebuts, correspondència, etc. Documents tots ells que fan part del patrimoni cultural i que són d'indubtable valor per a l'estudi i el coneixement del nostre passat col·lectiu.


El conjunt documental de la Casa Ducal de Medinaceli a Catalunya, en microfilm, prové de tres grans grups d'arxius diferents:
  • Arxiu de la Casa Sogorb-Cardona
    Aquest arxiu es va confegir a Arbeca, i posteriorment va ser organitzat a Falset; se'l considera el fons documental més ric, tant per la diversitat com per l'antiguitat dels documents. Aplega els fons dels comtes sobirans d'Empúries i de Peralada: 120 lligalls (des del segle IX fins a l'entroncament amb els Cardona el segle XVI). Dels tres llinatges que ostentaren el comtat d'Empúries, el tercer ostentà també el ducat de Sogorb: 126 lligalls, amb documentació valenciana i catalana. Del comtat de Pallars, assignat per decisió reial als Cardona, hi ha 28 lligalls. La baronia d'Entença conté 22 lligalls i el comtat de Prades, 30 lligalls. A finals del segle XIV els Cardona van obtenir a través dels Anglesola, junt amb la baronia de Juneda, l'antic vescomtat de Vilamur: 3 lligalls de documentació. També en el segle XIV altres baronies van passar a la jurisdicció dels Folch de Cardona: baronia de la Conca d'Òdena, 22 lligalls; baronia d'Arbeca, 19 lligalls i, finalment, hi ha una secció anomenada «Catalunya General», que conté documentació diversa referida al Principat: 51 lligalls.
  • Arxiu de la Casa d'Aitona
    Conté la documentació de dos grans estats: el Marquesat d'Aitona: 260 lligalls, i el Comtat d'Osona amb els vescomtats de Cabrera i Bas: 50 lligalls.
  • Arxiu de Camarasa
    Correspon a la documentació de l'antic marquesat de Camarasa: 71 lligalls.
Castellano  
English
Français
 

      
      © Abadia de Poblet · 2005